Khóa barista và rượu cho các bạn du học sinh

Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
Liên hệ

Đào tạo chuyên viên pha chế cà phê máy và nghệ thuật đổ hình. Luyện tập phương pháp nếm thử và cảm nhận rượu.